İdari Kadro

Fakülte Sekreteri

Mustafa KAYA

Orman Fakültesi

Fakülte Sekreteri

+(90) 378 223 5066

mkaya@bartin.edu.tr

  

Şube Müdürü

Sema DÖNMEZ

Orman Fakültesi

Personel İşleri

+(90) 378 223 5064

semadönmez@bartin.edu.tr

 

 


Şef

Emre ÇINAR

Orman Fakültesi

İdari Mali İşler

+(90) 378 223 5071

emrecinar@bartin.edu.tr

 

 

Şef

Sevgi SEÇGİN

Orman Fakültesi

Peyzaj Mim. Bölüm Sekreteri

+(90) 378 223 5126

sevgisecgin@bartin.edu.tr


 

 

Bilg. İşletmeni

Tuba DELİALİOĞLU

Orman Fakültesi

Dekan Sekreteri

+(90) 378 223 5101

tubad@bartin.edu.tr

 


Bilg. İşletmeni

Lemya ÖZDEMİR

Orman Fakültesi

Öğrenci İşleri

+(90) 378 223 5069

lemyaozdemir@bartin.edu.tr