Uluslararası Öğrenci Başvuru Sonuçları-International Students Application Results

2017-2018 akademik yılı için ön lisans ve lisans düzeylerinde yapılan uluslararası öğrenci başvuruları sonuçlanmıştır.
NOT:
1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak yerleştirilen adayların kaydı yapılmayacaktır, bu durumdaki öğrenciler daha sonra herhangi bir hak iddia edemezler.
2) Özel yetenek ile öğrenci alan programlara başvuran ve başvurusu onaylanan tüm öğrencilere kabul mektubu gönderilecek olup, kesin kayıt hakları özel yetenek sınavı sonucunda belli olacaktır. Bu öğrencilerin başvuruda bulundukları akademik birimlerin web sayfalarını takip etmeleri gerekmektedir.
3) Kabul mektupları öğrencilerin maillerine gönderilecektir.


The application results of international students (associate degree / bachelor's degree) for the academic year 2017-2018 have been announced. 
NOTE:
1) Those who have made false declaration on the online application will not be registered in our university and not claim any rights.
2) All the students who have applied to the departments admitting students with a special talent test will be sent the acceptance letters and they will gain right to be registered after these tests. They are also kindly asked to follow the websites of these departments.
3) The acceptance letters will be sent to the e-mail acounts of the students

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Tel: +90 378 2235100 Belge Geçer: +90 378 223 50 62 E-posta: bof@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi