image/svg+xml
image/svg+xml

FAKÜLTE KALİTE KOMİSYONU

Unvanı

Adı Soyadı

Komisyondaki Görevi

Prof. Dr.

Bülent KAYGIN

Başkan

Doç. Dr.

Birsen DURKAYA

Üye

Doç. Dr.

Mustafa ARTAR

Üye

Arş. Gör.

Eser SÖZEN

Üye

Fakülte Sekreteri V.

Refik ÜNVER

İdari Personel Temsilcisi Üye

Öğrenci

Burçak Büşra YAYLA

Öğrenci Temsilcisi V. Üye