image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite Politikamız,

                                   

Stratejik Planımızda belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflere ulaşabilmek için, kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarımızın etkin katılım ve desteklerini arkamıza alarak ülkemizdeki diğer Orman Fakülteleri arasında ilk sıralarda yer almak, 
Uluslararası düzeyde alanına değer katacak nitelikli mezunlar yetiştirmektir.

Orman Fakültemiz Kalite Politikası misyon ve vizyonumuza bağlı olarak;

Katılımcı, Denetlenebilir, Akredite, Geleneksel değerleri kaybetmeyen ve günceli sürekli takip eden bir fakülte olmayı tahahüt ediyoruz.