image/svg+xml
image/svg+xml

Fakülte SekreteriRefik ÜNVER
e - Posta : refikunver@bartin.edu.tr
Telefon : 0378 223 5065-66