image/svg+xml
image/svg+xml

FAKÜLTE KALİTE KOMİSYONU

Unvanı

Adı Soyadı

Komisyondaki Görevi

Doç.Dr.

Yafes YILDIZ

Başkan

Prof.Dr. 

Birsen DURKAYA

Üye

Doç.Dr. 

Ahmet CAN

Üye

Arş. Gör. Dr.

Eser SÖZEN

Üye

Fakülte Sekreteri 

Refik ÜNVER

İdari Personel Temsilcisi Üye

Öğrenci