image/svg+xml
image/svg+xml

İletişim

Dekanlık                              :  0 (378) 223 5066
Öğrenci İşleri                      :  0 (378) 223 5069
Dekan Sekreteri                  :  0 (378) 501 1000 / 2205
Faks                                      :  0 (378) 223 5062
Adres                                   :

 Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Ağdacı Kampüsü 74100 

 Merkez/BARTIN

E-Posta                                :  bof@bartin.edu.tr


İDARİ PERSONEL

Refik ÜNVER

Fakülte Sekreteri 

refikunver@bartin.edu.tr

0378 223 5065-66

03785011000/2204

Mustafa HARAL

Bilgisayar İşletmeni

mharal@bartin.edu.tr

0378 223 5071

A. Sabri KİPER

Bilgisayar İşletmeni

akiper@bartin.edu.tr

0378 501 1000/2206

Elvan DİLMEN

Bilgisayar İşletmeni

edilmen@bartin.edu.tr

0378 223 5069

Nurşen ŞENGÜL

Bilgisayar İşletmeni

nsengul@bartin.edu.tr

0378 501 1000/2205

İlhan DİLMEN

Yardımcı Hizmetli

ilhandilmen@bartin.edu.tr

0378 223 5071


 

AKADEMİK PERSONEL

 

 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ


 

 


 

Silvikültür Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Halil Barış ÖZEL

halil@bartin.edu.tr

0378 2235153

Prof. Dr. Erol KIRDAR

ekirdar@bartin.edu.tr

0378 2235176

Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

Prof. Dr. Metin TUNAY

mtunay@bartin.edu.tr

0378 2235170

Doç. Dr. Tuğrul VAROL

tvarol@bartin.edu.tr

0378 2235171

Arş. Gör. Dr. Tuna EMİR

tunaemir@bartin.edu.tr

0378 2235146Orman Amenajmanı Ana Bilim Dalı


 

Prof. Dr. Ali DURKAYA

adurkaya@bartin.edu.tr

0378 2235172

Prof. Dr. Birsen DURKAYA

bdurkaya@bartin.edu.tr

0378 2235173

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KAPTAN

skaptan@bartin.edu.tr

0378 2235165

Arş. Gör. Asiye KARAEVLİ

akaraevli@bartin.edu.tr

0378 2235149

Orman Botaniği Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Barbaros YAMAN

byaman@bartin.edu.tr

0378 2235178

Prof. Dr. Zafer KAYA

zaferkaya@bartin.edu.tr

0378 2235174

Doç.Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ

nozkazanc@bartin.edu.tr

0378 2235147

Arş. Gör. Esra PULAT

epulat@bartin.edu.tr

0378 2235167

Ormancılık Politikası Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erdoğan ATMİŞ

eatmis@bartin.edu.tr

0378 2235139

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Batuhan GÜNŞEN

hgunsen@bartin.edu.tr

0378 2235148

Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı

Prof. Dr. Azize Toper KAYGIN

atoperkaygin@bartin.edu.tr

0378 2235177

Doç. Dr. Yafes YILDIZ

yyildiz@bartin.edu.tr

0378 2235164

Doç. Dr. Mertol ERTUĞRUL

mertugrul@bartin.edu.tr

0378 2235145

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU

aatesoglu@bartin.edu.tr

0378 2235166

Ormancılık Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gökçe GENÇAY

ggencay@bartin.edu.tr

0378 2235160

Havza Amenajmanı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞENSOY

hsensoy@bartin.edu.tr

0378 2235152

Doç. Dr. Şahin PALTA

spalta@bartin.edu.tr

0378 2235179

Ormancılık Ekonomisi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR

idasdemir@bartin.edu.tr

0378 2235141

Doç. Dr. Ersin GÜNGÖR

egungor@bartin.edu.tr

0378 2235163

Arş. Gör. Yağmur YEŞİLBAŞ KELEŞ

yagmuryesilbas@bartin.edu.tr

0378 2235157

Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı


 

Doç. Dr. İlyas BOLAT

ilyasbolat@bartin.edu.tr

0378 2235142

Arş. Gör. Kamil ÇAKIROĞLU

cakiroglu@bartin.edu.tr 

0378 2235118

 

 

 

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Orman Endüstri Makineleri ve İşletme Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR

selman@bartin.edu.tr

0378 2235090

Prof. Dr. Bülent KAYGIN

bkaygin@bartin.edu.tr

0378 2235088

Doç. Dr. Yıldız ÇABUK

ycabuk@bartin.edu.tr

0378 2235091

Doç. Dr. Rıfat KURT

rkurt@bartin.edu.tr

0378 2235096

Öğr. Gör. Dr. Erol İMREN

eimren@bartin.edu.tr

0378 2235092

Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Hüseyin SİVRİKAYA

hsivrikaya@bartin.edu.tr

0378 2235075

Prof. Dr. Ayben Kılıç PEKGÖZLÜ

akilic@bartin.edu.tr

0378 2235089

Doç. Dr. Ahmet CAN

acan@bartin.edu.tr

0378 2235093

Arş. Gör. Esra CEYLAN

eguner@bartin.edu.tr

0378 2235104

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Abdullah İSTEK

aistek@bartin.edu.tr

0378 2235076

Doç. Dr. Ayhan GENÇER

agencer@bartin.edu.tr

0378 2235095

Doç. Dr. Sezgin Koray GÜLSOY

sgulsoy@bartin.edu.tr

0378 2235073

Arş. Gör. İsmail ÖZLÜSOYLU

iozlusoylu@bartin.edu.tr

0378 2235086

Arş. Gör. Hasan KESKİN

hkeskin@bartin.edu.tr

0378 2235081

Odun Mekaniği ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Deniz AYDEMİR

denizaydemir@bartin.edu.tr

0378 2235094

Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Murat ONAT

smuratonat@bartin.edu.tr

0378 2235099

Arş. Gör. Dr. Eser SÖZEN

esozen39@hotmail.com

0378 2235106