image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Vizyonumuz

 

MİSYON

Bilimsel çalışma alanlarında, çağdaş eğitim-öğretim ilkelerini gözeten, lisans ve lisansüstü bilgi donanımına ve araştırma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, bilgiye ulaşmayı ve bilgi üretmeyi başarabilen, bilimsel etik değerleri yüksek, çağdaş, paylaşımcı, katılımcı, toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmek ve yerel, ulusal, uluslar arası düzeydeki araştırmalarla bilimsel aktiviteleri geliştirerek, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar yetiştirmek.

 

VİZYON

Katılımcı yönetim anlayışı ile öğrenci merkezli eğitim yapan, ulusal orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde etkin rol oynayan, orman ve orman endüstri mühendisleri yetiştiren fakülteler içerisinde yer almak, gerek öğrenciler gerekse sektör tarafından tercih edilen bir fakülte olmaktır.