image/svg+xml
image/svg+xml

İç Kontrolİç Kontrol Dokümanları

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

Tıklayınız.

Hassas Görev Tespit Formu

Tıklayınız.

Hassas Görev Envanteri

Tıklayınız.

Hizmet Standartları Tablosu

Tıklayınız.

Organizasyon Şeması

Tıklayınız.

İdari Teşkilat Şeması

Tıklayınız.

İş Akış Şemaları

Tıklayınız.

İş Tanımları

Tıklayınız.

Görev Tanımları

Tıklayınız.

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Tıklayınız.

Risk Komisyonları Listesi

Tıklayınız.